Demo2 second
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
สงกรานต์ ๒๕๕๗
จัดให้ผู้ปกครองสรงน้ำพระ
จัดให้ผู้ปกครองสรงน้ำพระ
รับรางวัลครุดีเด่น
เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ๑ระดับประเทศวิชาภาษาไทย
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ๑ระดับประเทศวิชาภาษาไทย
ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์
ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์
สอบได้ลำดับที่ ๒ ชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง กัลยาณีฯ
คะแนนสูงสุดภาษาไทยชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
สอบได้ที่๘และชนะเลิศวิชาวิทย์ของร.ร.เบญจมราชูทิศ
รางวัลชมเชยการสอบแก้ปัญหาคณิตศาสตร์(สสวท.)
แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ชนะเลิศโครงงานสังคมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ชนะเลิศอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์งานทักษะทางวิชาการ
ชนะเลิศโปรแกรม paint งานทักษะทางวิชาการ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เพลงไทยลูกทุ่ง
ชมเชย เพลงพระราชนิพนธ์
ชนะเลิศแอโรบิก งานทักษะทางวิชาการ
ชนะเลิศบรรยาธรรมระดับภาคใต้
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖
c
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖
รับหมวกกันน๊อค
รับหมวกกันน๊อค
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม
สอบเข้าชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สอบเข้าชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สอบเข้าชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร
วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร
วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร
วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร
วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร
ปลูกป่าส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์มาฆบูชา
ปลูกป่าส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์มาฆบูชา
ปลูกป่าส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์มาฆบูชา
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด(D.A.R.E.)
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด(D.A.R.E.)
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด(D.A.R.E.)
นักกีฬาได้รับรางวัลระดับประเทศ "ชลเกมส์"
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนม.๑ รร.จุฬาภรณ์ฯ
ร่วมแสดงเทศกาลตรุษจีน
ส่งนักเรียนแข่งขันงานวิชาการรร.โยธินได้รับรางวัล
รับรางวัลจากการแข่งขันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
กิจกรรมตักบาตรความดี
กิจกรรมตักบาตรความดี
กิจกรรมตักบาตรความดี
กิจกรรมตักบาตรความดี
กิจกรรมตักบาตรความดี
กิจกรรมตักบาตรความดี
กิจกรรมตักบาตรความดี
รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกมาแนะแนวการศึกษาต่อ
รร.โยธินบำรุงมาแนะแนวการศึกษาต่อ
กิจกรรมวันครู ๒๕๕๗
กิจกรรมวันครู ๒๕๕๗
กิจกรรมวันครู ๒๕๕๗
กิจกรรมวันครู ๒๕๕๗
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ "ชลเกมส์"
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ "ชลเกมส์"
มอบเงินให้นักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขัน"ชลเกมส์"
นักเรียนจรัสพิชากรมอบดอกไม้เนื่องในวันครู
รองชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันฟุตบอลวันเด็ก
รองชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันฟุตบอลวันเด็ก
ได้รับรางวัลแข่งขันคัดลายมือเนื่องในวันเด็ก
ได้รับรางวัลแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในวันเด็ก
มอบเงินอุปกรณ์การเรียน
รับสมัครนักเรียนอนุบาล๑ และชั้น ป.๑
โรงเรียนนานาชาติมาแนะแนวการศึกษาต่อ
กิจกรรมปลูกไม้ใหญ่ริมคลอง
กิจกรรมปลูกไม้ใหญ่ริมคลอง
โครงการสานสัมพันธ์ รวมพลังชุมชน เขต ๑
โครงการสานสัมพันธ์ รวมพลังชุมชน เขต ๑
กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
การแสดงของนักเรียนด้อยโอกาส
การแสดงของนักเรียนด้อยโอกาส
ชนะเลิศการแข่งขันSpelling Bee ที่C-Bright
ซานตาครอสแจกของขวัญ
ซานตาครอสแจกของขวัญ
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจผู้บริหารและคณะครู
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจผู้บริหารและคณะครู
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจผู้บริหารและคณะครู
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจผู้บริหารและคณะครู
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจผู้บริหารและคณะครู
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจผู้บริหารและคณะครู
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจผู้บริหารและคณะครู
เทศบาลนครนครศรีฯรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค
เทศบาลนครนครศรีฯรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค
เป็นสนามสอบเข้า ม.๑ รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
นิมนต์พระและเณร จำนวน ๒๔รูป ฉันเช้าที่โรงเรียน
นิมนต์พระและเณร จำนวน ๒๔รูป ฉันเช้าที่โรงเรียน
นิมนต์พระและเณร จำนวน ๒๔รูป ฉันเช้าที่โรงเรียน
นิมนต์พระและเณร จำนวน ๒๔รูป ฉันเช้าที่โรงเรียน
นิมนต์พระและเณร จำนวน ๒๔รูป ฉันเช้าที่โรงเรียน
นิมนต์พระและเณร จำนวน ๒๔รูป ฉันเช้าที่โรงเรียน
นักเรียน๒๒ คน ร่วมบวชเณร ๗วัน ณ วัดสระเรียง
เป็นสถานที่พักและแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย
เป็นสถานที่พักและแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย
กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี๒
ได้รับรางวัลชมเชย ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ได้รับรางวัลครูผู้สอน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ได้รับรางวัลชมเชย ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ได้รับรางวัลครูผู้สอน ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันนครตรังเกมส์
ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันนครตรังเกมส์
เข้าร่วมพิธีเปิดนครตรังเกมส์
ได้เป็นตัวแทนแข่งขันนครตรังเกมส์
ชนะเลิศวิชาภาษาไทยระดับภาคใต้แข่งขันเสริมปัญญา
ได้รับชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา
ได้รับชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา
บ้านศรีธรรมราชมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬา
บ้านศรีธรรมราชมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬา
ร่วมต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
ครูไพบูลย์ รับรางวัลครูดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด
ครูไพบูลย์ รับรางวัลครูดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด
ต้อนรับ นายชวน หลีกภัย มาเป็นประธานงานแห่หมรบ
ต้อนรับ นายชวน หลีกภัย มาเป็นประธานงานแห่หมรบ
ต้อนรับ นายชวน หลีกภัย มาเป็นประธานงานแห่หมรบ
งานประเพณีแห่หมรบบุญสารทเดือนสิบ
งานประเพณีแห่หมรบบุญสารทเดือนสิบ
งานประเพณีแห่หมรบบุญสารทเดือนสิบ
งานประเพณีแห่หมรบบุญสารทเดือนสิบ
งานประเพณีแห่หมรบบุญสารทเดือนสิบ
ยกหมรบไปวัดศาลามีชัย
ยกหมรบไปวัดศาลามีชัย
ยกหมรบไปวัดศาลามีชัย
โครงการค่ายคณิตศาสตร์พาเพลิน
โครงการค่ายคณิตศาสตร์พาเพลิน
นักเรียนเข้าค่ายการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
กีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครฯ
ได้รับรางวัลแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐
ตัวแทนสอบแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับภาค
ตัวแทนสอบแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รับรางวัลแห่งเกียรติยศ ผู้บริหารดีเด่นระดับประเทศ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
รองชนะเลิศอันดับ1แข่งขันกีฬาเทควันโด"นครเกมส์"
เบทาโกร จัดกิจกรรม"ช้อนสะอาด อาหารปลอดภัย"
เบทาโกร จัดกิจกรรม"ช้อนสะอาด อาหารปลอดภัย"
ทำความดีเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เทศบาลพบประชาชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
เทศบาลพบประชาชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลามีชัย
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลามีชัย
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลามีชัย
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลามีชัย
ร่วมบริจาคเงินให้กับวงดนตรีคนตาบอด
ร่วมบริจาคเงินให้กับวงดนตรีคนตาบอด
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดปฏิบัติศาสนพิธีกร
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เปิดประชาคมเขต ๑
เปิดประชาคมเขต ๑
เปิดประชาคมเขต ๑
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 
ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ในวันลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ในวันลูกเสือ
ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดศาลามีชัย
ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดศาลามีชัย
ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดศาลามีชัย
ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดศาลามีชัย
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
เลือกตั้งสภานักเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน
บริษัทโอวัลตินมาแจกเครื่องดื่ม
ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
ผอ.ยิษฐา แว่วศรี ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียน
ผอ.ยิษฐา แว่วศรี ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียน
โครงการพลังงานสัญจรเปิดโลกก๊าซธรรมชาติ ปตท.
โครงการพลังงานสัญจรเปิดโลกก๊าซธรรมชาติ ปตท.
โครงการพลังงานสัญจรเปิดโลกก๊าซธรรมชาติ ปตท.
พิธีปฐมนิเทศครู โดย นายมาโนช เสนพงศ์
พิธีปฐมนิเทศครู โดย นายมาโนช เสนพงศ์
พิธียกเสาเอกศาลาประชาร่วมใจวัดศาลามีชัย
รับรางวัลการเข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุข
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖
วันเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันสงกรานต์ ๒๕๕๖
วันสงกรานต์ ๒๕๕๖
รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ
เหรียญทองระดับประเทศ สาระสังคมศึกษาฯ
เหรียญทองแดงวิชาคณิตและวิทย์ ของ สสวท.
เหรียญทองแดงวิชาคณิตและวิทย์ ของ สสวท.
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ
พิธีเปิดศูนย์และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์คณิต
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์และคณิต
ท่านนายกฯ เชาวน์วัศ เสนพงศ์ พบนักเรียนศาลามีชัย
เด็กหญิงเบญจมาส  พรหมเมือง สอบได้ที่ 1
ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  และจำนวนนักเรียนที่สอบได้โรงเรียนต่างๆ ดังนี้
      ๑. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
               - ประเภททั่วไป                     จำนวน ๓๔ คน
               - ประเภทโปรแกรมพิเศษ      
                     SMGP                            จำนวน  ๗ คน
      ๒. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
               - ประเภททั่วไป                     จำนวน ๑๕ คน
               - ประเภทโปรแกรมพิเศษ      
                     SMTP                             จำนวน ๓ คน
      ๓. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๗ คน
      ๔. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
               - ประเภททั่วไป                     จำนวน ๒๗ คน
               - ประเภทโควต้า                    จำนวน ๑๓ คน
      ๕. โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                                                             จำนวน ๒ คน
      ๖. โรงเรียนอื่นๆ                               จำนวน ๘๕ คน
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (ระดับปะเทศ)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน
ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา ผลการสอบดังนี้

เด็กชายกฤษณ์ มณีเทศ  เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์
                      
    เด็กชายณฐนนท์ มีแก้ว เหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์

ผลการสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
เด็กชายณฐนนท์ มีแก้ว สอบได้ลำดับที่ ๒
ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
และได้คะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย
และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  เด็กหญิงอภิสรา สันทัดการ สอบได้ลำดับที่ ๕ ได้รับเกียรติบัตร
ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย เงินรางวัล ๕๐๐บาท พร้อมเกียรติบัตร
----------------------------
ผลการสอบวัดความรู้ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
เด็กชายณฐนนท์ มีแก้ว สอบได้ลำดับที่ ๘
และได้รับรางวัลชนะเลิศวิชาวิทยาศาสตร์
พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เด็กหญิงอภิสรา สันทัดการ สอบได้ลำดับที่ ๑๕
----------------------------
ผลการสอบ Petcharik Champion Test ครั้งที่ ๒
ด.ช.ณฐนนท์ มีแก้ว สอบได้ลำดับที่ ๒ ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีฯ
และนักเรียนสอบได้ลำดับ ๑ - ๑๐๐ จำนวน ๑๒ คน
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
    ๑. เด็กชายณฐนนท์ มีแก้ว          ๒. เด็กหญิงอภิสรา สันทัดการ
    ๓. เด็กชายเอกภพ อนันต์ถาวร   ๔. เด็กชายศิริศักดิ์ จงไกรจักร
  ประกาศผลสอบ

  แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ เหรียญทองระดับประเทศ
พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ในการสอบแข่งขันโครงการคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ทำการสอนโดย คุณครูกชกานต์  เทพช่วย

ผลการแข่งขัน Spelling  Bee ของสถาบันสอนภาษา C-Bright
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
เด็กหญิงอภิสรา สันทัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
พร้อมเกียรติบัตร Tablet ๑ เครื่อง และคอร์สเรียนภาษา ๑ คอร์ส
ทำการสอนโดย คุณครูธนกาญจน์  พิณพาทย์
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กชายกฤษณ์  มณีเทศ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับประเทศ ลำดับที่ ๒
พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ในการสอบแข่งขันโครงการคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทำการสอนโดย คุณครูสอาด เทพช่วย
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๖ ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เด็กชายเกียรติดนัย  ชัยมุสิก ได้รับรางวัลชมเชย
เด็กชายศิริศักดิ์  จงไกรจักร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์
ทำการสอนโดย คุณครูหทัยทิพย์  ยุเหล็ก

ผลการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐ ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖
เด็กชายเอกภพ อนันต์ถาวร ได้รับรางวัลชมเชย
เด็กหญิงอภิสรา  สันทัดการ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์
ทำการสอนโดย คุณครูมลิณี  เทพนิมิตร

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า  กตัญญูบูชา  แม่และครูแห่งแผ่นดิน
      กิจกรรมวันครู  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
  Previous Next ดูรูปทั้งหมด
โครงการสานสัมพันธ์ รวมพลังชุมชนเขต ๑
      ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  Previous Next ดูรูปทั้งหมด
 ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  Previous Next ดูรูปทั้งหมด
นิมนต์พระและเณร จำนวน ๒๔รูป ฉันเช้าที่โรงเรียน
      เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  Previous Next ดูรูปทั้งหมด
 การประเมินโครงการ "อ่านสร้างสุข" ในโรงเรียน
      และสถานศึกษา ปี๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  Previous Next ดูรูปทั้งหมด