ภาพกิจกรรม
โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได้รับรางวัล

โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข้งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก ผอ.เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายธนกาญจน์ พิณพาทย์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จนกระทั่งโครงงานประสบความสำเร็จ
     คณะครูที่ฝึกซ้อม โครงงาน ได้แก่ 
1. คุณครูหทัยทิพย์  ยุเหล็ก ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ
2. คุณครูขวัญใจ สุขเกื้อ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. คุณครูสรารีย์  เฉลิมรุ่งโรจน์  ครู วิทยฐานะครูชำนายการ
       ซึ่ง คุณครูทั้งสามท่าน ฝึกซ้อม นักเรียน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลัง แรงกาย แรงใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนกระทั่ง โครงงานสังคมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม


โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,16:14   อ่าน 963 ครั้ง