บุคลากร หลักสูตร Mini English Program

Mrs.Sutinee Pennukul (K.3)

หัวหน้าบุคลากร หลักสูตร Mini English Program

นางเรขวัลค์ บุญฤทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

Annaluz Rupero (K.1)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

Tiffany Geneva Javier (K.2)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

Desserie Estrada (K.3)

Jaypee Fajanela (P.1)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

Aljon Talacay (P.2)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

Stephen Chie Quinones (P.3)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3