ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจำหน่ายหนังสือเรียนเสริม และวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 161) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาล ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (อ่าน 159) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 6 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (อ่าน 84) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 5 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (อ่าน 75) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 4 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (อ่าน 61) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 3 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (อ่าน 83) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 2 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (อ่าน 94) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 1 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (อ่าน 227) 28 เม.ย. 61
บุคลากรสวมเสื้อผ้าบาติก....สนองรับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (อ่าน 339) 16 ก.พ. 61
นักเรียนคนเก่งของศาลามีชัย (อ่าน 359) 14 ก.พ. 61
ประกาศแจ้งหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (อ่าน 509) 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 413) 21 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 471) 30 ต.ค. 60
ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันโครงงานสังคมฯ ระดับชั้นป.4-6 ระดับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 (อ่าน 820) 21 พ.ค. 60
ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันโครงงานปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล ระดับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 (อ่าน 986) 21 พ.ค. 60